La construcció d’una obra requereix d’un treball previ de planificació, inclosa la part tècnica.

Antoni Mestre ofereix la realització de tot tipus de plànols, adaptats a les necessitats del client. Elabora treballs tècnics i professionals, ben detallats, amb amidaments, distribucions, serveis, estructures, instal·lacions, entre d’altres.

També elabora el projecte bàsic necessari per obtenir la llicència d’obres corresponent per part de l’administració.

Catàleg de plànols:

 • plànols de situació i emplaçament
 • plànols de fonaments i sanejament
 • plànols de planta (distribució, mobiliari i cotes)
 • plànols de planta (instal·lacions)
 • plànols de planta (estructures)
 • plànols de coberta
 • plànols d’alçats (façanes)
 • plànols d’alçats (seccions)
 • plànols de detalls
 • plànols de fusteria
 • plànols d’obra i perspectives
 • plànols en 3D

Més serveis a la teva disposició

Obres i construccions

Antoni Mestre dirigeix i executa projectes de construcció, ja sigui en obra pública com en construccions per a particulars. Àmplia experiència com a Oficial de 1ªMés informació

Projectes integrals

L’experiència a peu d’obra i els coneixements tècnics permeten a Antoni Mestre encarregar-se de tot el procés de construcció, assessorant al client en la presa de decisionsMés informació

Topografia

Tècnic Superior en Operacions Topogràfiques, Antoni Mestre realitza aixecaments en tot tipus de sòls, elaboració de plànols cartogràfics i treballs de replantejament sobre el terrenyMés informació

Demana'm pressupost

Necessites aquest tipus de serveis i assessorament?

La millor garantia per una bona obra és, primer de tot, una correcta planificació dels treballs.

Si busques un professional de la construcció...

Demana'm pressupost