D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que buy a research paper aquesta pàgina web i el domini antonimestre.com pertanyen a Antoni Mestre Pellicé.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d’Antoni Mestre Pellicé o de terceres persones amb qui Antoni Mestre Pellicé ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. Antoni Mestre Pellicé difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis. Antoni Mestre Pellicé adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa d’Antoni Mestre Pellicé.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Antoni Mestre Pellicé no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a antonimestre.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Antoni Mestre Pellicé no podrà ser considerada responsable ghostwirter de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Antoni Mestre Pellicé declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. Antoni Mestre Pellicé no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Antoni Mestre Pellicé.

Protecció de dades


En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Antoni Mestre Pellicé informa que les dades personals recollides des d’aquesta pàgina web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

Autorització per enllaçar amb antonimestre.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.