Projectes

L’experiència a peu d’obra i els coneixements tècnics permeten a Antoni  Mestre encarregar-se de tot el procés de construcció, assessorant al client en la presa de decisionsMés informació

Plànols

Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de la Construcció, Antoni Mestre realitza tot tipus de plànols de projectes d’edificació i amidamentsMés informació

Obres

Antoni Mestre dirigeix i executa projectes de construcció, ja sigui en obra pública com en construccions per a particulars. Àmplia experiència com a Oficial de 1ª Més informació

Topografia

Tècnic Superior en Operacions Topogràfiques, realitza aixecaments en tot tipus de sòls, elaboració de plànols cartogràfics i treballs de replantejament sobre el terrenyMés informació

Demana'm un pressupost

Necessites fer obres o adequar un espai?

La millor garantia per una bona obra és una correcta planificació dels treballs.

Si busques un professional de la construcció que et projecti, et planifiqui i/o t'executi una obra...

Demana'm un pressupost